CMS Energy Corporation (CMS)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 596 000 14 658 000 6 680 000 6 845 000 6 873 000
Property, plant and equipment w tys. USD 22 713 000 44 704 000 21 039 000 18 926 000 18 126 000
Rotacja aktywów trwałych 0,38 0,33 0,32 0,36 0,38

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $8 596 000K ÷ $22 713 000K
= 0,38


Analiza porównawcza

2022