CMS Energy Corporation (CMS)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 164 000 904 000 168 000 140 000 153 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 554 000 1 044 000 486 000 424 000 433 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 985 000 4 408 000 3 074 000 2 704 000 2 624 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,24 0,44 0,21 0,21 0,22

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($164 000K + $554 000K) ÷ $2 985 000K
= 0,24


Analiza porównawcza

2022