CMS Energy Corporation (CMS)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 165 000 6 140 000 2 508 000 2 833 000 3 058 000
Zapasy w tys. USD 1 117 000 1 334 000 576 000 605 000 650 000
Rotacja zapasów 3,73 4,60 4,35 4,68 4,70

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $4 165 000K ÷ $1 117 000K
= 3,73


Analiza porównawcza

2022