CMS Energy Corporation (CMS)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 596 000 14 658 000 6 680 000 6 845 000 6 873 000
Working capital w tys. USD 448 000 846 000 -670 000 -373 000 -156 000
Rotacja kapitału pracującego 19,19 17,33

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $8 596 000K ÷ $448 000K
= 19,19


Analiza porównawcza

2022