CMS Energy Corporation (CMS)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 596 000 7 329 000 6 680 000 6 845 000 6 873 000
Aktywa razem w tys. USD 31 353 000 57 506 000 29 666 000 26 837 000 24 529 000
Rotacja aktywów razem 0,27 0,13 0,23 0,26 0,28

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $8 596 000K ÷ $31 353 000K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022