CMS Energy Corporation (CMS)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 433 000 5 254 000 2 404 000 2 331 000 2 468 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 985 000 4 408 000 3 074 000 2 704 000 2 624 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,15 1,19 0,78 0,86 0,94

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 433 000K ÷ $2 985 000K
= 1,15


Analiza porównawcza

2022