CMS Energy Corporation (CMS)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 164 000 904 000 168 000 140 000 153 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 554 000 1 044 000 486 000 424 000 433 000
Należności w tys. USD 1 580 000 1 886 000 882 000 903 000 978 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 985 000 4 408 000 3 074 000 2 704 000 2 624 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,77 0,87 0,50 0,54 0,60

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($164 000K + $554 000K + $1 580 000K) ÷ $2 985 000K
= 0,77


Analiza porównawcza

2022