CMS Energy Corporation (CMS)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Rotacja zapasów 4,17 5,65 3,73 3,07 4,38 7,41 4,60 3,69
Rotacja należności 11,29 8,32 5,44 7,05 7,95 7,24 7,77 9,81
Rotacja zobowiązań 4,87 5,97 4,45 4,19 4,05 4,84 3,47 3,53
Rotacja kapitału pracującego 180,98 19,19 15,39 1 995,50 11,81 17,33

Średnia liczba dni

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Cykl zapasów dni 87,57 64,60 97,89 118,93 83,29 49,25 79,30 98,86
Cykl należności dni 32,33 43,85 67,09 51,79 45,91 50,39 46,96 37,19
Cykl zobowiązań dni 74,94 61,13 82,03 87,19 90,09 75,39 105,34 103,41

Długoterminowe

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Rotacja aktywów trwałych 0,34 0,37 0,38 0,37 0,37 0,34 0,33 0,33
Rotacja aktywów razem 0,25 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,25 0,23