Xencor Inc (XNCR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 164 579 296 985 289 369 326 641 275 111 162 949 178 632 124 274
Aktywa razem w tys. USD 846 266 835 269 851 325 857 922 838 211 697 264 695 602 692 737
Rotacja aktywów razem 0,19 0,36 0,34 0,38 0,33 0,23 0,26 0,18

2022/Q4 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $164 579K ÷ $846 266K
= 0,19


Analiza porównawcza

2022/Q4