Xencor Inc (XNCR)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD -138 639 -82 473 43 767 -76 797 13 824
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 642 0 0 0 0
Kapitał własny w tys. USD 668 796 727 496 733 504 572 444 593 201
Zwrot z kapitału całkowitego -20,29% -11,34% 5,97% -13,42% 2,33%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $-138 639K ÷ ($14 642K + $668 796K)
= -20,29%


Analiza porównawcza

2023