Xencor Inc (XNCR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 275 111 122 694 156 700 40 603 35 711
Aktywa razem w tys. USD 838 211 703 244 670 250 576 732 390 102
Rotacja aktywów razem 0,33 0,17 0,23 0,07 0,09

2021 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $275 111K ÷ $838 211K
= 0,33


Analiza porównawcza

2021