Xencor Inc (XNCR)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 168 338 164 579 275 111 122 694 156 700
Aktywa razem w tys. USD 952 692 846 266 838 211 703 244 670 250
Rotacja aktywów razem 0,18 0,19 0,33 0,17 0,23

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $168 338K ÷ $952 692K
= 0,18


Analiza porównawcza

2023