Xencor Inc (XNCR)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 334 107 597 700 529 782 294 361 224 131
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 877 28 529 6 547 10 375 5 606
Należności w tys. USD 66 384 11 443 22 076 10 991 1 142
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 70 738 121 061 66 558 53 853 101 345
Wskaźnik płynności szybkiej 6,00 5,27 8,39 5,86 2,28

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($334 107K + $23 877K + $66 384K) ÷ $70 738K
= 6,00


Analiza porównawcza

2021