Xencor Inc (XNCR)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 14 642 0 0 0 0
Aktywa razem w tys. USD 952 692 846 266 838 211 703 244 670 250
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $14 642K ÷ $952 692K
= 0,02


Analiza porównawcza

2023