Xencor Inc (XNCR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 623 062 334 107 597 700 529 782 294 361
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 23 283 23 877 28 529 6 547 10 375
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 63 844 70 738 121 061 66 558 53 853
Wskaźnik płynności gotówkowej 10,12 5,06 5,17 8,06 5,66

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($623 062K + $23 283K) ÷ $63 844K
= 10,12


Analiza porównawcza

2022