Xencor Inc (XNCR)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 593 725 623 062 334 107 597 700 529 782
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 18 145 23 283 23 877 28 529 6 547
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 84 709 63 844 70 738 121 061 66 558
Wskaźnik płynności gotówkowej 7,22 10,12 5,06 5,17 8,06

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($593 725K + $18 145K) ÷ $84 709K
= 7,22


Analiza porównawcza

2023