Xencor Inc (XNCR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 623 160 675 342 424 368 637 672 558 405
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 84 709 63 844 70 738 121 061 66 558
Wskaźnik płynności bieżącej 7,36 10,58 6,00 5,27 8,39

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $623 160K ÷ $84 709K
= 7,36


Analiza porównawcza

2023