Xencor Inc (XNCR)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 424 368 637 672 558 405 315 727 230 879
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 70 738 121 061 66 558 53 853 101 345
Wskaźnik płynności bieżącej 6,00 5,27 8,39 5,86 2,28

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $424 368K ÷ $70 738K
= 6,00


Analiza porównawcza

2021