Xencor Inc (XNCR)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 164 579 275 111 122 694 156 700 40 603
Working capital w tys. USD 611 498 353 630 516 611 491 847 261 874
Rotacja kapitału pracującego 0,27 0,78 0,24 0,32 0,16

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $164 579K ÷ $611 498K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022