Williams Cos Inc (WMB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 152 000 859 000 133 000 604 000 1 680 000 214 000 1 201 000 1 126 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 602 000 473 000 499 000 376 000 512 000 317 000 231 000 169 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 890 000 5 017 000 5 838 000 4 308 000 4 972 000 4 940 000 3 759 000 3 535 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,15 0,27 0,11 0,23 0,44 0,11 0,38 0,37

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($152 000K + $602 000K) ÷ $4 890 000K
= 0,15


Analiza porównawcza

2022/Q4