Williams Cos Inc (WMB)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 21 650 000 21 451 000 20 148 000 22 367 000 20 434 000
Aktywa razem w tys. USD 47 612 000 44 165 000 46 040 000 45 302 000 46 352 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,45 0,49 0,44 0,49 0,44

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $21 650 000K ÷ $47 612 000K
= 0,45


Analiza porównawcza

2021