Williams Cos Inc (WMB)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 627 000 7 719 000 8 201 000 8 686 000 8 031 000
Property, plant and equipment w tys. USD 29 258 000 28 929 000 29 200 000 27 504 000 28 211 000
Rotacja aktywów trwałych 0,36 0,27 0,28 0,32 0,28

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $10 627 000K ÷ $29 258 000K
= 0,36


Analiza porównawcza

2021