Williams Cos Inc (WMB)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 965 000 10 627 000 7 719 000 8 201 000 8 686 000
Aktywa razem w tys. USD 48 433 000 47 612 000 44 165 000 46 040 000 45 302 000
Rotacja aktywów razem 0,23 0,22 0,17 0,18 0,19

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $10 965 000K ÷ $48 433 000K
= 0,23


Analiza porównawcza

2022