Williams Cos Inc (WMB)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 152 000 1 680 000 142 000 289 000 168 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 602 000 512 000 152 000 170 000 174 000
Należności w tys. USD 2 723 000 1 978 000 999 000 996 000 992 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 890 000 4 972 000 2 319 000 3 968 000 1 811 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,71 0,84 0,56 0,37 0,74

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($152 000K + $602 000K + $2 723 000K) ÷ $4 890 000K
= 0,71


Analiza porównawcza

2022