Williams Cos Inc (WMB)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży 10 965 000 10 627 000 7 719 000 8 201 000 8 686 000 8 031 000
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 3 369 000 3 931 000 1 545 000 1 961 000 2 707 000 2 300 000
Zysk ze sprzedaży brutto 7 596 000 6 696 000 6 174 000 6 240 000 5 979 000 5 731 000
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 636 000 558 000 466 000 558 000 569 000 608 000
Zysk operacyjny 3 046 000 2 647 000 2 593 000 2 395 000 2 041 000 1 802 000
Koszty odsetek netto 1 147 000 1 179 000 1 172 000 1 186 000 1 112 000 1 083 000
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 542 000 2 073 000 277 000 1 064 000 331 000 535 000
Podatek dochodowy 425 000 511 000 79 000 335 000 138 000 -1 974 000
Udziały niekontrolujące 68 000 45 000 -13 000 -136 000 348 000 335 000
Zysk (strata) netto 2 046 000 1 514 000 208 000 847 000 -156 000 2 174 000