Williams Cos Inc (WMB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 513 000 3 797 000 4 549 000 1 429 000 1 580 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 5 830 000 4 890 000 4 972 000 2 319 000 3 968 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,77 0,78 0,91 0,62 0,40

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 513 000K ÷ $5 830 000K
= 0,77


Analiza porównawcza

2023