Williams Cos Inc (WMB)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 4 549 000 1 429 000 1 580 000 1 464 000 2 179 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 972 000 2 319 000 3 968 000 1 811 000 2 646 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,91 0,62 0,40 0,81 0,82

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $4 549 000K ÷ $4 972 000K
= 0,91


Analiza porównawcza

2021