Williams Cos Inc (WMB)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 1 680 000 142 000 289 000 168 000 899 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 512 000 152 000 170 000 174 000 191 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 972 000 2 319 000 3 968 000 1 811 000 2 646 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,44 0,13 0,12 0,19 0,41

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($1 680 000K + $512 000K) ÷ $4 972 000K
= 0,44


Analiza porównawcza

2021