Williams Cos Inc (WMB)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 931 000 1 545 000 1 961 000 2 707 000 2 300 000
Zapasy w tys. USD 379 000 136 000 125 000 130 000 113 000
Rotacja zapasów 10,37 11,36 15,69 20,82 20,35

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 931 000K ÷ $379 000K
= 10,37


Analiza porównawcza

2021