Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q3
(27 maj 2023)
2023/Q2
(25 lut 2023)
2023/Q1
(26 lis 2022)
2022/Q4
(27 sie 2022)
2022/Q3
(28 maj 2022)
2022/Q2
(26 lut 2022)
2022/Q1
(27 lis 2021)
2021/Q4
(28 sie 2021)
Rotacja zapasów 6,24 6,78 7,04 7,66 8,04 7,49 7,51 8,73
Rotacja należności 18,99 15,84 23,42 19,51 12,89 11,36 15,14 14,30
Rotacja zobowiązań 24,28 22,22 29,23 18,52 17,01 16,63 19,48 16,55
Rotacja kapitału pracującego 6,78 6,81 7,70 8,67 8,26 7,92 7,95 5,57

Średnia liczba dni

2023/Q3
(27 maj 2023)
2023/Q2
(25 lut 2023)
2023/Q1
(26 lis 2022)
2022/Q4
(27 sie 2022)
2022/Q3
(28 maj 2022)
2022/Q2
(26 lut 2022)
2022/Q1
(27 lis 2021)
2021/Q4
(28 sie 2021)
Cykl zapasów dni 58,54 53,81 51,84 47,64 45,39 48,75 48,61 41,83
Cykl należności dni 19,22 23,04 15,59 18,71 28,33 32,13 24,11 25,52
Cykl zobowiązań dni 15,03 16,43 12,49 19,70 21,45 21,94 18,74 22,05

Długoterminowe

2023/Q3
(27 maj 2023)
2023/Q2
(25 lut 2023)
2023/Q1
(26 lis 2022)
2022/Q4
(27 sie 2022)
2022/Q3
(28 maj 2022)
2022/Q2
(26 lut 2022)
2022/Q1
(27 lis 2021)
2021/Q4
(28 sie 2021)
Rotacja aktywów trwałych 12,18 14,36 16,13 17,95 18,78 18,06 17,81 18,96
Rotacja aktywów razem 1,62 1,82 1,99 2,05 1,98 1,87 1,81 1,76