Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 957 730 3 629 850 2 355 530 1 985 670 2 016 830
Property, plant and equipment w tys. USD 276 219 191 427 174 945 127 572 101 193
Rotacja aktywów trwałych 17,95 18,96 13,46 15,57 19,93

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 957 730K ÷ $276 219K
= 17,95


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów trwałych
Winnebago Industries, Inc.
WGO
17,95
Thor Industries, Inc.
THO
12,97