Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 957 730 3 629 850 2 355 530 1 985 670 2 016 830
Aktywa razem w tys. USD 2 416 660 2 062 570 1 713 700 1 104 230 1 051 800
Rotacja aktywów razem 2,05 1,76 1,37 1,80 1,92

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $4 957 730K ÷ $2 416 660K
= 2,05


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja aktywów razem
Winnebago Industries, Inc.
WGO
2,05
Thor Industries, Inc.
THO
2,20