Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(26 sie 2023)
2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 309 900 282 172 434 563 292 575 37 431
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 37 700 31 750 29 069 17 296 14 051
Należności w tys. USD 178 500 254 124 253 808 220 798 158 049
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 396 000 522 097 407 276 300 390 197 744
Wskaźnik płynności szybkiej 1,33 1,09 1,76 1,77 1,06

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($309 900K + $37 700K + $178 500K) ÷ $396 000K
= 1,33


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Winnebago Industries, Inc.
WGO
1,33
Thor Industries, Inc.
THO
0,66