Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 282 172 434 563 292 575 37 431 2 342
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 31 750 29 069 17 296 14 051 9 883
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 522 097 407 276 300 390 197 744 204 185
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,60 1,14 1,03 0,26 0,06

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($282 172K + $31 750K) ÷ $522 097K
= 0,60


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Winnebago Industries, Inc.
WGO
0,60
Thor Industries, Inc.
THO
0,21