Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 18,75% 17,92% 13,28% 15,47% 14,87%
Marża zysku operacyjnego 11,77% 11,22% 4,83% 7,82% 8,06%
Marża zysku brutto 10,38% 10,12% 3,28% 7,00% 7,07%
Marża zysku netto 7,88% 7,77% 2,61% 5,63% 5,08%

Zwrot z inwestycji

2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
Operacyjny ROA 24,14% 19,75% 6,64% 14,06% 15,46%
ROA 16,16% 13,67% 3,59% 10,12% 9,73%
Zwrot z kapitału całkowitego 32,26% 25,70% 8,49% 17,69% 19,68%
ROE 30,93% 26,67% 7,43% 17,68% 19,15%