Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 028 390 2 979 480 2 042 600 1 678 480 1 716 990
Zobowiązania handlowe w tys. USD 217 458 180 030 132 490 81 635 81 039
Rotacja zobowiązań 18,52 16,55 15,42 20,56 21,19

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 028 390K ÷ $217 458K
= 18,52


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Rotacja zobowiązań
Winnebago Industries, Inc.
WGO
18,52
Thor Industries, Inc.
THO
16,42