Winnebago Industries, Inc. (WGO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
Rotacja zapasów 7,66 8,73 11,17 8,35 8,80
Rotacja należności 19,51 14,30 10,67 12,56 12,25
Rotacja zobowiązań 18,52 16,55 15,42 20,56 21,19
Rotacja kapitału pracującego 8,67 5,57 5,70 9,33 12,02

Średnia liczba dni

2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
Cykl zapasów dni 47,64 41,83 32,69 43,74 41,48
Cykl należności dni 18,71 25,52 34,21 29,05 29,79
Cykl zobowiązań dni 19,70 22,05 23,68 17,75 17,23

Długoterminowe

2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
Rotacja aktywów trwałych 17,95 18,96 13,46 15,57 19,93
Rotacja aktywów razem 2,05 1,76 1,37 1,80 1,92