Winnebago Industries, Inc. (WGO)

ROE

Obliczenia

2022
(27 sie 2022)
2021
(28 sie 2021)
2020
(29 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(25 sie 2018)
Zysk netto w tys. USD 390 636 281 871 61 442 111 798 102 357
Kapitał własny w tys. USD 1 263 010 1 056 940 827 466 632 212 534 445
ROE 30,93% 26,67% 7,43% 17,68% 19,15%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $390 636K ÷ $1 263 010K
= 30,93%


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
ROE
Winnebago Industries, Inc.
WGO
30,93%
Thor Industries, Inc.
THO
31,67%