Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 778 500 9 770 700 9 253 400 8 238 100 15 049 800 6 960 880 6 707 990 6 923 970
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 553 500 726 900 549 500 491 500 1 091 600 457 827 498 759 338 925
Należności w tys. USD 1 442 200 1 385 200 1 332 900 1 292 800 2 273 600 1 100 370 929 142 977 551
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 742 100 2 609 300 2 556 200 2 180 200 4 284 000 1 914 260 1 836 450 1 944 050
Wskaźnik płynności szybkiej 4,66 4,55 4,36 4,60 4,30 4,45 4,43 4,24

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 778 500K + $553 500K + $1 442 200K) ÷ $2 742 100K
= 4,66


Analiza porównawcza

2022/Q4