Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 930 700 7 574 400 6 205 680 4 162 820 3 047 600
Property, plant and equipment w tys. USD 1 108 400 1 094 100 958 534 745 080 812 005
Rotacja aktywów trwałych 8,06 6,92 6,47 5,59 3,75

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $8 930 700K ÷ $1 108 400K
= 8,06


Analiza porównawcza

2022