Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 930 700 15 148 800 6 205 680 4 162 820 3 047 600
Aktywa razem w tys. USD 18 150 900 26 865 000 11 751 800 8 318 460 6 245 900
Rotacja aktywów razem 0,49 0,56 0,53 0,50 0,49

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $8 930 700K ÷ $18 150 900K
= 0,49


Analiza porównawcza

2022