Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 869 200 8 930 700 7 574 400 6 205 680 4 162 820
Aktywa razem w tys. USD 22 730 200 18 150 900 13 432 500 11 751 800 8 318 460
Rotacja aktywów razem 0,43 0,49 0,56 0,53 0,50

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $9 869 200K ÷ $22 730 200K
= 0,43


Analiza porównawcza

2023