Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 376 100 430 800 509 800 539 042 538 576
Kapitał własny w tys. USD 17 580 400 13 912 700 10 100 000 8 686 820 6 085 240
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,02 0,03 0,05 0,06 0,09

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $376 100K ÷ $17 580 400K
= 0,02


Analiza porównawcza

2023