Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 262 200 1 080 300 904 200 736 300 547 758
Zapasy w tys. USD 738 800 460 600 353 100 280 777 167 502
Rotacja zapasów 1,71 2,35 2,56 2,62 3,27

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 262 200K ÷ $738 800K
= 1,71


Analiza porównawcza

2023