Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 14 144 200 13 234 800 9 560 600 8 133 380 4 822 830
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 547 400 2 742 100 2 142 000 1 877 530 1 334 830
Wskaźnik płynności bieżącej 3,99 4,83 4,46 4,33 3,61

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $14 144 200K ÷ $3 547 400K
= 3,99


Analiza porównawcza

2023