Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 218 300 10 778 500 7 524 900 6 658 900 3 808 290
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 623 700 553 500 545 800 308 353 213 515
Należności w tys. USD 1 563 400 1 442 200 1 136 800 885 352 633 518
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 547 400 2 742 100 2 142 000 1 877 530 1 334 830
Wskaźnik płynności szybkiej 3,78 4,66 4,30 4,18 3,49

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 218 300K + $623 700K + $1 563 400K) ÷ $3 547 400K
= 3,78


Analiza porównawcza

2023