Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 778 500 15 049 800 6 658 900 3 808 290 3 168 240
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 553 500 1 091 600 308 353 213 515 140 819
Należności w tys. USD 1 442 200 2 273 600 885 352 633 518 409 688
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 742 100 4 284 000 1 877 530 1 334 830 1 120 290
Wskaźnik płynności szybkiej 4,66 4,30 4,18 3,49 3,32

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 778 500K + $553 500K + $1 442 200K) ÷ $2 742 100K
= 4,66


Analiza porównawcza

2022