Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 019 600 539 042 538 576 581 550 583 902
Aktywa razem w tys. USD 26 865 000 11 751 800 8 318 460 6 245 900 3 546 010
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,04 0,05 0,06 0,09 0,16

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $1 019 600K ÷ $26 865 000K
= 0,04


Analiza porównawcza

2021