Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 376 100 430 800 509 800 539 042 538 576
Aktywa razem w tys. USD 22 730 200 18 150 900 13 432 500 11 751 800 8 318 460
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,02 0,02 0,04 0,05 0,06

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $376 100K ÷ $22 730 200K
= 0,02


Analiza porównawcza

2023