Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 10 778 500 7 524 900 6 658 900 3 808 290 3 168 240
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 553 500 545 800 308 353 213 515 140 819
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 742 100 2 142 000 1 877 530 1 334 830 1 120 290
Wskaźnik płynności gotówkowej 4,13 3,77 3,71 3,01 2,95

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($10 778 500K + $553 500K) ÷ $2 742 100K
= 4,13


Analiza porównawcza

2022