Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 11 218 300 11 928 200 11 236 300 10 414 100 10 778 500 9 770 700 9 253 400 8 238 100
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 623 700 540 200 476 900 468 700 553 500 726 900 549 500 491 500
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 547 400 3 599 400 3 352 100 3 026 200 2 742 100 2 609 300 2 556 200 2 180 200
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,34 3,46 3,49 3,60 4,13 4,02 3,83 4,00

2023/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($11 218 300K + $623 700K) ÷ $3 547 400K
= 3,34


Analiza porównawcza

2023/Q4