Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 9 770 700 9 253 400 8 238 100 15 049 800 6 960 880 6 707 990 6 923 970 6 658 900
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 726 900 549 500 491 500 1 091 600 457 827 498 759 338 925 308 353
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 609 300 2 556 200 2 180 200 4 284 000 1 914 260 1 836 450 1 944 050 1 877 530
Wskaźnik płynności gotówkowej 4,02 3,83 4,00 3,77 3,88 3,92 3,74 3,71

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($9 770 700K + $726 900K) ÷ $2 609 300K
= 4,02


Analiza porównawcza

2022/Q3