Techtarget Inc. (TTGT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 391 407 411 841 430 837 449 857 460 369 452 005 438 111 159 310
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 39 765 47 402 57 888 59 720 70 373 65 449 70 000 63 264
Wskaźnik płynności bieżącej 9,84 8,69 7,44 7,53 6,54 6,91 6,26 2,52

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $391 407K ÷ $39 765K
= 9,84


Analiza porównawcza

2023/Q2