Techtarget Inc. (TTGT)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 297 488 263 427 148 376 133 957 121 333
Working capital w tys. USD 372 949 368 111 81 345 71 028 55 565
Rotacja kapitału pracującego 0,80 0,72 1,82 1,89 2,18

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $297 488K ÷ $372 949K
= 0,80


Analiza porównawcza

2022