Techtarget Inc. (TTGT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 410 500 455 694 453 194 153 882 22 473
Kapitał własny w tys. USD 222 927 217 474 222 757 202 506 152 951
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,84 2,10 2,03 0,76 0,15

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $410 500K ÷ $222 927K
= 1,84


Analiza porównawcza

2023