Techtarget Inc. (TTGT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 455 694 453 194 153 882 22 473 23 714
Kapitał własny w tys. USD 217 474 222 757 202 506 152 951 132 585
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 2,10 2,03 0,76 0,15 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $455 694K ÷ $217 474K
= 2,10


Analiza porównawcza

2022