Techtarget Inc. (TTGT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD -2 269 61 128 34 354 22 821 22 739
Aktywa razem w tys. USD 699 888 764 717 789 000 456 568 221 608
Operacyjny ROA -0,32% 7,99% 4,35% 5,00% 10,26%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-2 269K ÷ $699 888K
= -0,32%


Analiza porównawcza

2023