Techtarget Inc. (TTGT)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 61 128 34 354 22 821 22 739 16 621
Aktywa razem w tys. USD 764 717 789 000 456 568 221 608 176 463
Operacyjny ROA 7,99% 4,35% 5,00% 10,26% 9,42%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $61 128K ÷ $764 717K
= 7,99%


Analiza porównawcza

2022