Techtarget Inc. (TTGT)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 297 488 263 427 148 376 133 957 121 333
Aktywa razem w tys. USD 764 717 789 000 456 568 221 608 176 463
Rotacja aktywów razem 0,39 0,33 0,32 0,60 0,69

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $297 488K ÷ $764 717K
= 0,39


Analiza porównawcza

2022