Techtarget Inc. (TTGT)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 195 274 111 032 102 099 92 374 80 220
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 263 427 148 376 133 957 121 333 108 556
Marża zysku ze sprzedaży brutto 74,13% 74,83% 76,22% 76,13% 73,90%

2021 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $195 274K ÷ $263 427K
= 74,13%


Analiza porównawcza

2021